R.A.U. s.r.o. sa zaoberá architektúrou, urbanizmom, interiérom a dizajnom. Spoločnosť bola založená v roku 2001.

R.A.U. s.r.o.
Ing. arch. Martin Bumbál, AA
Ing. arch. Dušan Ďurina
Ing. arch. Damian Vizár, AA

Spoluprácovníci
Ing. arch. Braňo Balúch
Ing. arch. Mária Danková
Ing. arch. Adriana Hoffbauerová
Ing. arch. Peter Kasman
Ing. arch. Viera Muravská
Ing. Peter Pokorný
Ing. arch. Virgil Droppa ml., AA
Ing. arch. Krištof Kolembus
Ing. arch. Miro Kollár, PhD., AA
Mgr. Ivana Petruz
Ing. arch. Barbora Ujvári
Ing. arch. Martin Ujvári
Ing. arch. Vlado Vizár, AA