HB polyfunkčné centrum

Tomášikova ulica, Bratislava
investor: HB Garant, s r.o.

štúdia (r.2005)
zadanie stavby (r.2005)
realizácia (od r.2006)