bytový komplex (nadstavba)

Záhradnícka ulica, Bratislava
investor: Investičná, s r.o.

štúdia (r.2004)
projekt (r.2004)
realizácia (r.2005)