sídlo spol.Interlan a.s.

Bratislava
investor: Interlan a.s.

štúdia (r.1999)
projekt (r.2000)
realizácia (r.2001)