obytný blok

Viestová ulica, Bratislava
investor: Drevokov a.s.

štúdia (r.2003)
projekt (r.2003)
realizácia (r.2004)