obytný komplex

Pezinok

štúdia (r.2004)
projekt (r.2005)
realizácia (od r.2005)