obytný dom
- sociálne bývanie

Vrakuňa

štúdia (r.2004)