rodinný dom

Kráľovské údolie, Bratislava
súkromný investor

‘túdia (r.2004)
zadanie stavby (r.2004)