satelitné sídlo

Accra, Ghana

urbanistická štúdia (r.2003)
zadanie stavby (r.2004)