nové centrum mestskej časti

urb.-arch. štúdia (r.2005)