rekreačno-‘portový areál vodných ‘portov

Podunajské Biskupice
investor: Ass Sehring

urbanistická ‘túdia (r.2002)