nové centrálne
kúpeľné námestie

Turčianske Teplice

urb.-arch. štúdia (r.2005)