zákaznícke centrá Železničnej spoločnosti

investor: Železničná spoločnosť

projekt (r.2002)
realizácia (r.2004)