predajňa Artfashion

Laurinská ulica, Bratislava
investor: Artfashion

projekt (r.2003)
realizácia (r.2003)