rodinný dom

Horský park, Bratislava
súkromný investor

štúdia (r.2005)
projekt (r.2005)
realizácia (od r.2006)