satelitné sídlo
pre cca 2000 obyvateľov

Luanda

štúdia (r.2004)