aquapark

Turčianske Teplice
Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice a.s.

štúdia (r.2005)
projekt (r.2006)