prestavba a nadstavba
bytového domu

Kuzmányho ulica, Banská Bystrica
investor: Drevokov a.s.

štúdia (r.2005)